Disclaimer

Informatie op de website

Deze website heeft als doel u te informeren over de diensten van Job Connecting People. Job Connecting People besteedt de uiterste zorg aan de samenstelling van haar website en de betrouwbaarheid en actualiteit van de gegevens op haar website. Desondanks kunnen er onjuistheden en onvolledigheden in de getoonde gegevens voorkomen. Job Connecting People acht zich niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie.

De door Job Connecting People op haar website getoonde informatie is van algemene aard en kan niet worden gezien als een zakelijk, vakinhoudelijk advies. Job Connecting People aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor op basis van op de website gepubliceerde informatie genomen beslissingen en/of aangegane verplichtingen.

Intellectuele eigendomsrechten
De intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de website, waaronder die op de tekst en het logo op de website, berusten bij Job Connecting People. Het is de gebruiker van de website niet toegestaan de inhoud van de website te wijzigen, te verkopen, in licentie te geven, geheel of gedeeltelijk te verveelvoudigen en/of openbaar te maken, zonder de uitdrukkelijke toestemming van Job Connecting People.

Algemene voorwaarden
Op alle aanbiedingen van en overeenkomsten met Job Connecting People zijn de algemene voorwaarden van Job Connecting People van toepassing. Deze zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Amsterdam onder nummer 34251268.

Wijziging
Deze disclaimer kan door Job Connecting People ten alle tijde worden gewijzigd.